Čistilna akcija

posodobljeno: 21. 3. 2018

Kranjski taborniki v sodelovanju z občino Kranj že 18 let organiziramo čistilno akcijo Očistimo Kranj - Kranj ni več usran.

Število udeležencev akcije je zadnja leta okoli 4000, naraslo pa je tudi na prek 7000. V akciji sodelujejo vse starostne skupine, od predšolskih otrok do upokojencev. Akcija se izvaja na širšem območju Kranja. Spremlja jo zanimiv program, ki se zadnja leta odvija na Glavnem trgu.

Mestna občina Kranj je poleg tega, da nas vsako leto podpre pri organizaciji, tudi prepoznala naš trud in dolgoletnemu vodji akcije Klemnu Marklju podelila listino o priznanju Mestne občine Kranj za odmevno ozaveščanje in aktivnosti na področju ekologije ter organizacijo čistilne akcije. Sodelujemo pri projektu Mojareka.si, ki povezuje čistilne akcije za čiste reke in je kranjsko akcijo izbrali kot eno izmed najbolje pripravljenih čistilnih akcij, zato so se jo odločili tudi zabeležiti z videom.

Namen akcije je vzpodbuda, da se vsaj enkrat letno lotimo čiščenja našega mesta. Velik pomen ima tudi ozaveščanje ljudi o skrbi za okolje, ki se začne v prav vsakem domu z ločevanjem in pravilnim odlaganjem odpadkov.

Poskrbimo, da bodo tudi prihodnji rodovi deležni lepot narave, ki nam jih ta ponuja. Lepo vabljeni na Očistimo Kranj - Kranj ni več usran 2019!

Čistilna akcija 2019: "Ozaveščamo-opozarjamo-vzgajamo"

18. leto bomo preko 4500 Kranjčanov navdušili, da se udeležijo čistilne akcije Očistimo Kranj-Kranj ni več usran!

Zablodele odpadke bomo vračali na odpad v soboto, 30. marca 2018 po celotni Mestni občini Kranj. Enote za zaščito in reševanje se bodo osredotočile na čudovito sprehajalno pot - Savski drevored, kjer je čiščenje zaradi brega še posebej zahtevno.

Udeležencem bomo zagotovili zaščitno opremo, vrečke, topel obrok in priložnostno darilo.

Letos se zelo veselimo sodelovanja z KUD Subart, Layerjevo hišo in Stolpom Pungert. V Trainstation squatu in Stolpu Pungert pripravljajo od 25. do 28. marca Eko teden s predavanji, delavnicami in filmom. V Layerjevi hiši se boste lahko udeležili čistilno-literarnega dogodka Plastika dol, pesmi gor.

Na Glavnem trgu boste lahko spoznali organizatorje vsakoletne čistilne akcije. Kranjski taborniki od 9.00 do 12.00 pripravljamo: Kolaž dobrih praks, zero waste preizkušnja, krede na tla, taborniške igre, foto orientacija in palačinke.

Finančno akcijo podpirajo Mestna občina Kranj, Gorenjska banka in TAM-TAM.


Materiali za medije dostopni tu (klik).

Vaša vprašanja o čistilni akciji in tabornikih, naslovite na: ocistimokranj@gmail.com 031 227 742(Markl) 031 701 003 (Tea)

Poudarki 17. akcije Očistimo Kranj 2018

24. marec 2018 – Čistilna akcija v organizaciji kranjskih tabornikov, je bila v večji meri izvedena v petek in soboto. Lokacije, kjer sneg še ni skopnel in je bil mraz še prehud, se nam bodo pridružile v začetku aprila. V dveh dneh je Kranj očistilo 3500 udeležencev, nabrali smo 90 kubičnih metrov odpadkov.

Zbrali smo 33 m3 mešanih komunalnih odpadkov, 20 m3 lesa, 5 m3 trde plastike, 10 m3 kosovnih odpadkov, 10 m3 kovine, 10 m3 mešane embalaže in 2 m3 gume.

Na največjo skupno čistilno akcijo na Gorenjskem, se je prijavilo preko 4500 prebivalcev Mestne občine Kranj. Zaradi vremenski razmer so nekateri prestavili čiščenje na poznejše termine.

Šole: OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Helene Puhar Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Orehek, OŠ Predoslje, OŠ Jakoba Aljaža Kranj, dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Kranj in Gimnazije Kranj.

Krajevne skupnosti: KS Vodovodni stolp, KS Britof, KS Zlato polje, KS Stražišče, KS Britof Orehovlje, KS Kokrica, KS Gorenja Sava, KS Goriče, KS Golnik, KS Bratov Smuk, KS Planina, KS Huje, KS Bitnje, KS Hrastje, KS Tenetiše, KS Besnica, KS Žabnica, KS Primskovo, KS Orehek-Drulovka,

Strokovne ekipe: Enota CZ – Intervencijski tabor in enota prve pomoči, Društvo za raziskovanje jam, Klub vodnikov reševalnih psov Kranj, Gasilsko reševalna služba Kranj, Jamarsko društvo Carnium, Kranj Društvo za podvodne dejavnosti Kranj in PRS RP Kranj, PGD Mavčiče, Ribiška družina Kranj.

4 kranjski taborniški rodovi: Rod Stane Žagar-mlajši, Rod Stražnih ognjev, Kokrški rod, Rod Zelenega Jošta in Katoliški skavti iz Kranja. Akcijo nas je pripravilo 40 prostovoljcev.

Zaposleni Gorenjske banke Kranj, Dnevni center za otroke in družine Škrlovec, Društvo Natura, Stanovanjska skupina Katapult, Geocacherji, NK Bitnje, člani mestnega odbora SD Kranj in posamezni občani, krajani, ki so prišli čistiti na dan akcije.

Letos bi posebej izpostavili čiščenje kanjona Zarice in Kokre, Savskega drevoreda in vznožja sv. Jošta.

Tudi letos je akcijo spremljalo veliko aktivnosti, ki so se odvijale na Glavnem trgu v Kranju. Spremljajoče aktivnosti so potekale z mislijo na Zemljo. Na isti dan je potekala akcija WWF, Ura za Zemljo, akcija, ki se ji je letos pridružila Svetovna skavtska organizacija in z njo tudi taborniki. Preizkusili ste se lahko v pobiranju smeti v virtualno resničnostnem šotoru podjetja Izstop. Poskusili smo izprazniti smetnjak s smetarskim tovornjakom Komunale Kranj. Izmenjava igrač Kranj je bila naš primer ponovne rabe. Taborniki smo se lahko udeležili novinarske delavnice pod mentorstvom Igorja Kavčiča in Tine Dokl iz Gorenjskega glasa. Posladkali smo se lahko s taborniškimi palačinkami. Tudi letošnjo akcijo smo tradicionalno zaključili s pogostitvijo za vse pravočasno prijavljene udeležence, ki so jo pripravili taborniki. Vsak prijavljeni, je dobil malico, opremo za čiščenje in priložnostno darilo.

Za uspešno izvedeno akcijo se taborniki zahvaljujemo Mestni občini Kranj, Gorenjski banki Kranj, Zavodu za turizem in kulturo Kranj, Komunali Kranj, Adriatic Sloveniki, Hranilnici Lon, TAM-TAM, kot tudi udeležencem, ki so s sodelovanjem prispevali k čistejšemu Kranju in njegovi okolici.

Očistili smo Kranj 2017

Kranjčani smo združili moči in že 16. leto zapored očistili Mestno občino Kranj. Nabrali smo 121 kubičnih metrov odpadkov, ki smo jih s pomočjo Komunale Kranj odvozili. Tudi letošnjo akcijo smo tradicionalno zaključili s pogostitvijo za vse pravočasno prijavljene udeležence, ki so jo pripravili taborniki. Za uspešno izvedeno akcijo se taborniki zahvaljujemo Mestni občini Kranj, Gorenjski banki Kranj, Zavodu za turizem in kulturo Kranj, Komunali Kranj, Adriatic Sloveniki, Klubu študentov Kranj, Hranilnici Lon, Tam tamu, Trajanusu, Rms net d.o.o. kot tudi udeležencem, ki so s sodelovanjem prispevali k čistejšemu Kranju in njegovi okolici. Hvala vsem!

Kako je potekala 15. čistilna akcija Očistimo Kranj 2016

Kranj, 2. april 2016 – Na letošnji, 15. akciji Očistimo Kranj – Kranj ni več usran, ki jo organizira Zveza tabornikov občine Kranj, in Mestna občina Kranj, je preko 4500 občanov in krajanov na območju naselij kranjske občine nabralo preko 87 m³ kubičnih metrov odpadkov.

Največja skupna čistilna akcija na Gorenjskem je v svoji 15-letni tradiciji v skrbi za okolje v enem dnevu letos združila kar preko 4500 prebivalcev Mestne občine Kranj.

Letos so v akciji sodelovali: OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Helene Puhar Kranj, OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Orehek, OŠ Predoslje, dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Kranj in Gimnazije Kranj, KS Kokrica, zaposleni Gorenjske banke Kranj, Enota CZ – Intervencijski tabor, Društvo za raziskovanje jam, Katoliški skavt iz Kranja, IDS Kranj, Medgeneracijski center Kranj, Dnevni center za otroke in družine Škrlovec, Gasilsko reševalna služba Kranj, Radioamaterji Kranj, Jamarsko društvo Carnium, Kranj Društvo za podvodne dejavnosti Kranj in PRS RP Kranj, KS Britof, KS Gorenja Sava, KS Primskovo, KS Golnik, KS Goriče, KS Bratov Smuk, KS Stražišče, KS Struževo, KS Vodovodni stolp, KS Zlato polje, KS Trstenik, KS Tenetiše, KS Hrastje, KS Bitnje, Društvo gorske reševalne službe Kranj in posamezni občani, krajani, ki so prišli čistiti na dan akcije. KS Žabnica, Besnica in Podblica so čistili v aprilu.

Letos bi posebej izpostavili čiščenje kanjona Zarice, Savskega drevoreda in kanjona Kokre.

Tudi letos je akcijo spremljalo veliko aktivnosti, ki so se odvijale na Glavnem trgu v Kranju. Spremljajoče aktivnosti so potekale v znamenju izmenjave odpadkov, kar je korak naprej pri zmanjševanju količine odpadkov in bolj učinkoviti rabi virov. Predstavili so se Komunala Kranj, Fundacija Vincenca Drakslerja, Hiša na koncu tunela, GRS Kranj in Izmenjava igrač Kranj. Taborniki smo imeli knjižno menjalnico, delavnico dobrih misli na temo Prihodnost si krojim, za odpadke poskrbim, oblikovali smo veliko skulpturo iz smeti in male, likovno delavnico, imeli priložnostno fotografsko razstavo in pekli palačinke. Katoliški skavti so pripravili geocaching zaklad in spotoma pobirali smeti. Za prijetno popestritev smo predvajali Radio Kranj in imeli taborniškega govornika, ki je obveščal o dogajanju. Ob koncu dogajanja na Glavnem trgu, nas je iz Stražišča, kjer je čistil svojo krajevno skupnost, prišel pozdraviti župan MO Kranj, Boštjan Trilar.

Tudi letošnjo akcijo smo tradicionalno zaključili s pogostitvijo za vse pravočasno prijavljene udeležence, ki so jo pripravili taborniki. Za uspešno izvedeno akcijo se taborniki zahvaljujemo Mestni občini Kranj, Gorenjski banki Kranj, Zavodu za turizem in kulturo Kranj, Komunali Kranj, Elektro Gorenjske kot tudi udeležencem, ki so s sodelovanjem prispevali k čistejšemu Kranju in njegovi okolici.

Zahvala

Hvala Gorenjski banki, da nas je finančno podprla.

Še posebej bi se radi zahvalili za pomoč pri organizaciji vsem kranjskim taborniškim rodovom, Mestni občini Kranj, Zavodu za turizem in kulturo ter Komunali Kranj.

Čistilne ekipe s katerimi smo sodelovali do sedaj in bi se jim radi na tem mestu zahvalili za dolgoletno sodelovanje: OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Helene Puhar Kranj, OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Orehek, OŠ Stane Žagar, OŠ Predoslje, dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Kranj in Gimnazije Kranj, KS Kokrica, Mitja Zupan s prijatelji, Enota CZ – Intervencijski tabor, Društvo za raziskovanje jam, Dnevni center za otroke in družine Škrlovec, Gasilsko reševalna služba Kranj, Radioamaterji Kranj, Jamarsko društvo Carnium, Kranj Društvo za podvodne dejavnosti Kranj in PRS RP Kranj, PGD Britof, KS Sorško polje, KS Gorenja Sava, KS Primskovo, KS Golnik, KS Goriče, KS Bratov Smuk, KS Stražišče, Društvo gorske reševalne službe Kranj, Društvo za ohranitev Udinbošt, Društvo vitezov jeruzalemskega templja Slovenije – Komenda Sv. Ema.

Hvala!