Sestava enote

 

Sile za zaščito, reševanje in pomoč so namenjene izvajanju ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Namenjene so tudi praktičnemu usposabljanju, vzdrževanju zaščitnih sredstev in reševalne opreme ter izvajanju drugih nalog pri vzdrževanju pripravljenosti. Sile organizirajo lokalne skupnosti, država, zavodi in druge organizacije.
Prostovoljne enote se organizirajo po načelu prostovoljnosti. Njihovo delovanje pa se dopolnjuje s poklicnimi reševalnimi službami. Poklicne enote se kot samostojne enote organizirajo po načelu poklicnega opravljanja nalog. Dolžnostne enote se organizirajo na podlagi državljanske dolžnosti, kot enote in službe civilne zaščite.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč

Enota intervencijski tabor je sestavljena iz kranjskih tabornikov in deluje kot prostovoljna enota za zaščito, reševanje in pomoč v občini in v regiji. Ima 10 članov. Član lahko postane vsak tabornik, ki ima željo sodelovati v enoti, znanje iz življenja v naravi, znanje iz pionirstva, znanje iz orientacije, znanje iz prve pomoči, vsaj drugi vozel in druga znanja, ki so potrebna za nemoteno delovanje enote.

nazaj