Zgodovina enote

1 2 3 4 5 6

Enota intervencijskega tabora pri ZTO Kranj deluje v bistvu že od leta 1979, ko je bila ustanovljena zaradi pomoči pri odpravljanju posledic potresa na Tolminskem oz. je nudila prvo streho nad glavo tamkajšnjim prebivalcem, ki jim je potres porušil domove. Čeprav je bilo nato vsa leta sodelovanje enote, ki je delovala v okviru ZTO in OŠ CZ dobro, je bila enota intervencijskega tabora pri OŠ CZ formalno ustanovljena šele marca 1989. Ustanovljena je bila na podlagi podpisanega sporazuma med ZTO Kranj in Sekretariatom za ljudsko obrambo Kranj. Sporazum je dogovor o dolgoročnem sodelovanju pri razvoju dejavnosti ZTO, ki sodi med temeljne dejavnosti na področju zaščite in reševanja ljudi in materialnih dobrin.

Izvleček iz Sporazuma o dolgoročnem sodelovanju med ZTO Kranj in Sekretariatom za ljudsko obrambo Kranj:

ZTO Kranj se obvezuje:
- da bo ustanovila specializirano enoto - intervencijski tabor;
- zagotavljala stalno delovno kondicijo članov;
- zagotavljala udeležbo in sodelovanje tabornikov;
- sodelovala pri načrtovanju in izvajanju programov za posebne oblike
   usposabljanja (civilne zaščite) in pri načrtovanju, programiranju in razvoju
   zaščitno reševalne opreme in sredstev z vidika dejavnosti ZTS;
- sodelovala pri izdelavi občinskega načrta za evakuacijo, oskrbe ogroženega
   in prizadetega prebivalstva in organiziranju začasnih naselij;
- izvajala druge naloge zaščite in reševanja ter obrambno-samozaščitnega
   pomena.

Občinski sekretariat za ljudsko obrambo bo zagotovil potrebna materialna sredstva in osebno opremo za člane enote na podlagi letnega programa dela. V celoti krije stroške udeležbe tabornikov na vajah in akcijah, ki bodo izvedene po letnem programu.

nazaj