Kopanje

posodobljeno: 22.1.2010

V Beli krajini je veliko možnosti poletne osvežitve v reki Kolpi. Večinoma gre za kopališča na jezovih. Številna so urejena, drugod pa lahko še uživamo v neokrnjeni naravi in miru.
Urejena kopališča so v Adlešičih, Gribljah, Pobrežju, Podzemlju, Vinici. Možnost kopanja je pa še na jezovih v Krasincu, Žuničih, Učakovcih, Ziljah, Damlju, Kotu, Bregu, Radencih, v Kotu pod Starim trgom, v Prelesju.

Oddaljenost posameznih kopališč od TC Marindol:

Adlešiči: 6 km; 20 min.
Pred Adlešiči zavijemo pri oznaki za kamp Jankovič desno.

Pobrežje:7 km ; 30 min.
Skozi Adlešiče in nato pri odcepu za Pobrežje zavijemo desno.

Griblje: 11 km; 45 min.
V Gribljah zavijemo desno proti reki Kolpi.

Podzemelj: 16.2 km; 1 h.
Kopališče je v kampu.

Žuniči: 4 km; 20 min.
V križišču nad vasjo zavijemo levo proti maloobmejnemu prehodu s Hrvaški, pred mostom pa desno do Kolpe.

Vinica: 15 km; 1 h.
Kopališče je v kampu, ki je pred mejnim prehodom levo.

Damelj: 22 km; 1.30 – 2 h.
Kopališče je pri kampu pod vasjo.

Breg: 32 km; 2 h – 2.30h.
Kopališče ob mlinu.

Radenci: 35 km; 2h – 2.30 h.
Kopališči sta ob jezu in v kampu.