Vinica

posodobljeno: 22.1.2010

Marindol - Preloka - Vinica - Bojanci - Tribuče - Dolenjci - Adlešiči - Marindol

Dolžina poti: 40 km
Čas: 3 - 3.30 h

gradivo zemljevid

Tehnični opis poti:
Od TC Marindol zavijemo levo, skozi vasi Miliči in Žuniči se pripeljemo do Preloke (5.8 km). Malo po oznaki Preloka zavijem levo v vas in po lahkem vzponu pridemo do cerkve sv. Trojice (500 m). Ko se vrnemo na glavno cesto, zavijemo levo. Skozi vas Zilje nas pot pripelje v Vinico (8.4 km). V Vinici zavijemo v prvem križišču desno, se peljemo skozi center kraja in za pokopališčem in cerkvijo zavijemo desno - smerokaz za Bojance. Sledi rahel vzpon in skozi gozd se pripeljemo v Bojance ( 5 km). Od Bojancev do Tribuč je 6.7 km po lepi asfaltni cesti. V Tribučah, ko pridemo na glavno cesto zavijemo desno in po 5.1 km smo v Dolenjcih. Tu v križišču zavijemo desno proti Adlešičem (2 km) in po 7 km se vrnemo v Marindol.

Detalji:
Od TC Marindol zavijemo levo in se peljemo skozi vasi Miliči in Žuniči do Preloke. Vas leži visoko nad reko Kolpo. V bližini je hrib Krtinjek, ki nam ponuja lep razgled na bližnjo in daljno okolico. V vasi je cerkev sv. Trojice, ki je bila omenjena že leta 1354. V času Vojne krajine naj bi bila po ljudskem izročilu prvotno pravoslavna cerkev Svete Nedelje.
Pot nadaljujemo po glavni cesti mimo Zilj v Vinico. Vmes lahko večkrat zavijemo levo in se spustimo do reke Kolpe, kjer se ohladimo in uživamo v neokrnjeni naravi.
Vinica je trg s približno 200 prebivalci in mostom, kjer je mednarodni mejni prehod. V vasi je bencinska črpalka, trgovini, mesnica, pošta in banka. Kraj je bil prvič omenjen leta 1279. V času turških vpadov je tu vodila ena od vpadnih poti. Grad na skalni pečini nad Kolpo je branil prehod preko reke in se prvič omenja v 11. stoletju. V začetku 15. stoletja sta grad in trg dobila močno obzidje zoper turških vpadov, o katerem danes ni več sledi. Nad trgom je bilo kresišče, kjer so kurili kres ob nevarnosti turškega vpada. V kraju je v hiši št. 9 spominska zbirka pesnika Otona Župančiča.
Vaška cerkev sv. Križa je v osnovi gotska stavba iz začetka 16. stoletja in je bila v 1. polovici 18. stoletja prezidana v baročnem stilu.
Na mestu, kjer je most, je bil že stoletja vodi prehod preko reke Kolpe. Ob koncu 2. svetovne vojne aprila 1945 so inženirske enote 7. korpusa naredile preko Kolpe lesen most, ki je bil vitalnega pomena za oskrbovanje enot, ki so osvobajale Slovenijo.
Nad Vinico je vzpetina Žeželj, kjer je Marijina romarska cerkev, do katere vodi 14 kapel križevega pota. V bližini je lovska koča, kjer je prečudovit pogled na reko Kolpo in njeno okolico.
V Vinici je na trgu spomenik posvečen Viniški republiki, ki so jo leta 1919 razglasili Viničani in okoličani. Republiko je že po treh dneh zadušilo orožništvo in vojska.
Pri cerkvi sv. Križa zavijemo proti Bojancem. Pot nas vodi po asfaltni cesti v belokranjske gozdove.
Sredi gozdov je vas Bojanci, katere predniki so bili uskoki. Prebivalci so še danes pravoslavne veroizpovedi.
Pot nadaljujemo po cesti skozi gozd, dokler ne pridemo do vasi Tribuče, kjer zavijemo desno proti Adlešičem.
Tribuče so vas sestavljena iz več gručastih zaselkov, ki so raztreseni ob cesti Črnomelj - Adlešiči. Prebivalci so večinoma uskoškega rodu in se ukvarjajo z živinorejo in vinogradništvom. Vinogradi so na bližnji Veliki Plešivici. To področje je bilo naseljeno že v starih časih, saj so na obrobju vasi našli več antičnih grobov.
Ko nas cesta pripelje v Dolenjce, v križišču zavijemo desno proti Adlešičem, kjer se po približno pol ure vrnemo v naše izhodišče.