Predstavitev ZTO

posodobljeno: 19.3.2012

Zveza tabornikov občine Kranj ima že nekaj desetletno tradicijo. Trenutno je v njo na širšem območju mesta Kranja vključeno 600 aktivnih članov in preko 350 pasivnih članov združenih v štirih posameznih rodovih in sicer RSO, RSŽ-ml., KR, RZJ.

Organizacija je svoje delo razširila predvsem v mestu Kranju, deluje pa tudi na območjih Šenčurja, Predoselj, Cerkelj, Zalogu, Golniku, Trsteniku, Naklem, Žabnici, Stražišču, Orehku, Kokrici in Besnici.

Vodstvo občinske zveze predstavlja IO, v katerem so predstavniki vseh rodov in še pet drugih članov, ki skrbijo za različne vidike delovanja zveze. Vse redne aktivnosti se odvijajo po rodovih, naloga Občinske zveze pa je skrb za finance, kadrovanje, opremo in upravljanje s taborniškim domom v Marindolu.

Poleg taborniške aktivnosti pa Občinska zveza tabornikov sodeluje tudi z občinskim štabom CZ, v okviru katerega deluje intervencijska enota, zadolžena za postavitev tabora v primeru nesreč in naravnih katastrof.

ZTO Kranj je najmočnejša taborniška organizacija na Gorenjskem in po zaslugi uspešnega dela rodov zagotovo najboljša v Sloveniji.


Z naravo k boljšemu človeku!

STAREŠINA ZTO
Kodrič Danilo

nazaj