Rodovi v Kranju

KR   RSO   RSŽ-ml   RZJ

KOKRŠKI ROD

Zgodovina rodu se je začela leta 1956, ko je bila ustanovljena četa Zlato klasje kot del Rodu stražnih ognjev. 10. junija 1966 smo se osamosvojili in ustanovili Kokrški rod.

Delujemo na področju Zlatega polja v Kranju, v Naklem in na Kokrici. Naš uradni naslov pa je: Planina 27, 4000 Kranj

Zanimivosti: Posebnost, po kateri nas poznajo skoraj vsi slovenski taborniki, je ena najstarejših tabornic pri nas. To je Antonija Vodnik (Tončka, Babi).

Simbolika rodovega imena: Kokrški Rod iz Kranja je ime podedoval po partizanskem Kokrškem Odredu. Na našem znaku lahko vidite Storžič, ki se dviga nad kanjonom reke Kokre. Kokrški odred je bil namreč ustanovljen pod Storžičem in še danes lahko ob poti na Kališče nad Preddvorom opazite spominsko ploščo, ki oznanučje kraj, kjer je bil prvi Kokrški odred ustanovljen.

kr.rutka.net