Rodovi v Kranju

KR   RSO   RSŽ-ml   RZJ

ROD STANE ŽAGAR - MLAJŠI

Zgodovina rodu se začenja 26. 7. 1980, ko se je zbralo deset tabornikov in podpisalo listo ustanoviteljev. Po začetnem zagonu so vodniki počasi prenehali z aktivnim delom, umaknila pa se je tudi starešina rodu. Decembra leta 1982 je nekaj tabornikov z organizacijskimi in taborniškimi izkušnjami priskočilo na pomoč. Razmere so se tako počasi spet izboljšale in odred je ponovno zaživel. Vodstvo je navezalo stike s splitskimi taborniki, ki so jih obiskali leta 1985, imeli so tudi skupno zimovanje. Leta 1991 je dogajanje spet upadlo, dokler ni čez dve leti skupina gimnazijcev ob pomoči starejših tabornikov rod ponovno postavila na noge. Leta 1996 je rod taboril v Drašči vasi, kjer je televizijska ekipa z Gojcem na čelu posnela štiri zanimive oddaje v sklopu Taborniki in skavti. In od tega leta naprej rod deluje brez večjih prekinitev.

Delujemo na področju OŠ Simona Jenka v Kranju, na njenih podružnicah (Primskovo, Goriče) ter na Osnovni šoli Davorina Jenka v Cerkljah. V zadnjem času se je članstvo v rodu povečalo na 160 tabornikov. Za pestro dogajanje v rodu in na akcijah skrbita številčen klub PP in novonastali klub RR. Naš uradni naslov je: Glavni trg 11, 4000 Kranj

Simbolika rodovega imena: Stane Žagar – mlajši, danes narodni heroj, je bil partizan Kokrške čete, ki se je 1942. leta po preboju iz Udinboršta skrila v jami na vrhu pečine nad Savo v bližini Okroglega. Vendar so bili izdani in 21. in 22. aprila so jih Nemci obkolili in pozivali k predaji, ki je obkoljeni v jami niso sprejeli. Osmerica si je življenje vzela sama, pet pa jih je plin omamil do nezavesti in so bili kasneje vsi razen enega, ki je ušel, ustreljeni kot talci. Ta tema je sicer nekoliko zastarela in se med nami mladimi ne širi pogosto, kljub temu pa je ostala živa in pomembna, zato smo ime tudi obdržali.

Zanimivosti: Rodovo glasilo se imenuje Vozel. V njem so najrazličnejši članki, zanimivosti, stran za razvedrilo, nekaj malega o orientaciji in reportaže iz udeleženih akcij – družinskih, rodovih, medrodovnih, državnih in mednarodnih.

http://www.taborniki.net/