Rodovi v Kranju

KR   RSO   RSŽ-ml   RZJ

ROD ZELENEGA JOŠTA

Zgodovina rodu: Rod Zelenega Jošta se je razvil iz prejšnega odreda Albina Drolca. Članstvo je v začetku 90-ih let začelo upadati, zato se je zbrala manjša ekipa članov in ponovno začela aktivno delati v rodu. Počasi je članstvo naraščalo. Leta 1995 smo se iz OAD preimenovali v rod Zelenega Jošta. Včlanilo se je veliko mladih ljudi polnih novih idej in volje do taborništva.

Delujemo na področju Stražišča in Orehka. Naš uradni naslov pa je: Jernejeva 12, 4000 Kranj.

Zanimivosti: Vodi MČ in GG delujejo imajo vodove sestanke enkrat tedensko, kjer spoznavajo osnove taborništva, poleg tega se udeležujejo raznih tekmovanj, srečanj in večjih akcij, hodijo na vodove akcije, raziskujejo Kranj z okolico in se srečujejo z drugimi vodi v taborniškem domu Puščava na Joštu.
Člani klubu PP se udeležujejo se večjih tekmovanj (NOT, ROT, ZOT, Glas Jelovice, ...), pomagajo pri organizaciji rodovih akcij. Večina od njih je vodnikov, nekateri so prijavljeni na inštruktorski tečaj.
Grče organizirajo večje akcije (rodove, občinske, območne), pomagajo pri izvajanju programa rodu. Največ postorijo v taborniškem domu Puščava na Joštu, kjer so večkrat letno delovne akcije.

Simbolika rodovega imena: Jošt prevladuje nad področjem na katerem delujemo in ker svoje dejavnosti izvajamo pod in na Joštu, smo ime prevzeli za svojega.

Znak rodu: Na našem znaku je prikazan Jošt nad Kranjem. V znaku so še štirje šotori, razvrščeni okrog tabornega ognja. Šotori predstavljajo starostne kategorije združene v rodu (MČ, GG, PP in grče).

Nekaj o domu Puščava ...... na Joštu nad Kranjem imamo svoj dom Puščava, ki je namenjen izvajanju taborniških dejavnosti kot so jesenovanja, zimovanja in druga družabna srečanja. V domu je prostora za 25 oseb, kuhinja in skupna ležišča. Informacije o domu Puščava lahko dobite pri gospodarju rodu pri Janku Urbancu (04 2310124).

rodzelenegajosta.si