Zgodovina ZTO

 

Pred pol stoletja so v prostorih ljubljanske univerze predvojni skavti in gozdovniki zaznamovali začetek nove mladinske organizacije v Sloveniji. Ustanovljena je bila ZTS, najprej Združenje tabornikov Slovenije, kmalu nato pa Zveza tabornikov Slovenije. Rast in razvoj taborništva sta bila izjemno hitra, svoje izkušnje pa je gibanje črpalo iz izkušenj in znanja predvojnih skavtov in gozdovnikov. Ime tabornik se je pojavilo prvič leta 1924 (Narodni dnevnik, št. 89) in je označevalo pripadnike tako skavtskega kot gozdovniškega gibanja.
V Kranju so se začetki taborništva pojavili že leta 1949, ko so taborile prve majhne, vendar še precej neorganizirane skupine. 6. aprila 1952 pa je bil v prostorih kranjske Gimnazije ustanovljen prvi izmed danes štirih rodov v Kranju, Rod stražnih ognjev. Pobudniki ustanovitve so bili predvojni skavti, ki so delovali v Triglavskem stegu in gozdovniki na čelu s Franjom Kljočnikom, predvojnim skavtom iz Maribora. Rod se je razvijal in kmalu so se pričele ustanavljati tudi nove enote. Razvoj taborništva je šel naprej, doživljalo je razne vzpone in padce, vedno pa je bilo gibanje, ki je v svojih vrstah združevalo največ mladih. Taborniki smo postali člani svetovne skavtske družine leta 1994, ko smo postali polnopravni člani svetovne skavtske organizacije - WOSM.
V vrstah kranjskih tabornikov najdemo mnogo danes znanih Slovencev, kot so: prof. dr. Dušan Petrač (danes eden vodilnih znanstvenikov v agenciji NASA), prof. dr. Jurij Šorli, Andrej Šifrer in še mnogo drugih. Nenazadnje velja, da je bil skoraj vsak drugi Slovenec tabornik. Tako je tudi danes.
Kranjski taborniki smo že skoraj štiri desetletja povezani v Zvezo tabornikov občine Kranj, krovno organizacijo štirih kranjskih rodov (Rod stražnih ognjev, Rod Stane Žagar - mlajši, Rod zelenega Jošta in Kokrški rod), ki danes v svojih vrstah združuje približno 500 aktivnih tabornic in tabornikov. Zagotovo smo najmnožičenjša mladinska organizacija na področju Kranja in okolice. Vodniki in vodstvo se trudimo mladim še bolj približati namen in metodo taborništva kot načina življenja. Ne samo, da skušamo živeti po taborniških zakonih in v sožitju z naravo, skušamo biti predvsem strpni, odprti in odgovorni državljani Republike Slovenije.
Način in metodo taborništva približujemo mladim članom skozi vodove sestanke in akcije, družinske in rodove izlete, bivakiranja, zimovanja in taborjenja. Osnovni princip dela v rodu temelji na vodu in njegovi vodnici oziroma vodniku. Vodnica oziroma vodnik je poleg tedenskih vodovih sestankov tudi največkrat organizator večjih družinskih oziroma rodovih akcij. Izkušnje, ki jih nabira z organiziranjem tovrstnih akcij so nemalokrat življenjsko koristne. Andrej Šifrer je dejal:" Ob svojem prvem javnem nastopu pred kamerami nisem imel nobene treme. Izkušnje sem dobil pri tabornikih." Prvi Andrejev televizijski spot je bil posnet ravno na taborjenju v Fažani.

Načelnik ZTO Kranj in vodja OO za pripravo 50. letnice: djuro - Jure Meglič

Knjiga TABORNIŠTVO - zgodovina in spomini je eden izmed prvih projektov v sklopu petdesetletnice taborniškega gibanja v Kranju.
S knjigo želimo prikazati predvsem zgodovinski razvoj taborniške organizacije in gibanja od predvojnih skavtov in gozdovnikov na področju Kranja in Slovenije, do današnjega dela organizacij in gibanja, ki samo na področju Kranja šteje okoli 500 aktivnih in 400 pasivnih članov in simpatizerjev taborništva.